Inntektssystemet

Uttalelse fra representantskapet i Troms Ap, november 2023