Joker Nord

Bent Høie og regjeringskameratene har innført et nytt styringsprinsipp i Helse-Norge

Du kjenner sketsjen. En forvirret sjel svarer så godt han kan, men programleder Bård Tufte Johansen finner stadig på nye regler. Deltageren ender alltid med svarteper i sin ende av telefonrøret. Slik må de føle det i Nord-Norge nå, når Bent Høie har innført Joker Nord-prinsippet for styring av sykehusene. Tillitsvalgte sier klart i fra om at prosessen er udemokratisk og uten plan, men Høie er programleder og han bestemmer reglene.

Jeg snakker om den lyse ideen som sikker dukket opp sent på kvelden i regjeringens Granavollen-plattform: Finnmarkssykehuset HF skal legges under Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Visstnok som konsekvens av regionreformen de har tvunget gjennom. Reaksjonene fra både ledelse og tillitsvalgte kom raskt. «Dette er en nedbygging av helsetilbudet i Finnmark,» sa Arnt Ragnvald Johannessen ved Finnmarkssykehuset til Dagens Medisin. På UNN er de like fortvilte. «Vi har slitt med økonomien. Så får vi plutselig en ny runde med å integrere Finnmark inn her. Det kommer til å suge krefter og energi fra UNN for å få dette til,» sa foretakstillitsvalgt for Delta ved UNN, Jan Eivind Pettersen.

At den nye regjeringen vil stramme inn retten til selvbestemt abort, og bremse utviklingen i bioteknologi i Norge, lå i kortene siden Erna Solberg åpnet det vinduet i høst. Dette er seiere som KrF måtte ha for å sitte i regjering. Men hvem er det som ønsker seg denne sammenslåingen? En endring som berører ni tusen ansatte og vil innlemme et område på størrelse med Danmark i UNNs styringslinje gjøres med et pennestrøk, uten at noen forstår hvorfor. De pasientene i Finnmark som trenger behandling hos UNN får det allerede i dag. De to helseforetakene samarbeider godt.

Arbeiderpartiet mener at sykehusstrukturen i landet må følge befolkningsutviklingen og den faglige utviklingen. Noen ganger er det fornuftig å slå foretak sammen. Men det må gjøres etter grundig utredning og basere seg på faglige argumenter. Vi er enige med Torben Wisborg, anestesilege ved Finnmarkssykehuset og Mads Gilbert, klinikkoverlege UNN, når de sier at det for tiden ikke finnes kunnskapsbaserte argumenter for å slå sammen to så omfattende ansvarsområder som UNN HF og Finnmarkssykehuset representerer.

Høie bør legge denne planen i skuffen. Joker Nord er en sketsj, ikke et styringsprinsipp for norske sykehus.

Ingvild Kjerkol helsepolitisk talsperson (Ap)

Cecilie Myrseth stortingsrepresentant Troms (Ap)

Ingalill Olsen stortingsrepresentant Finnmark (Ap)