Kjerkol krever svar fra Høie om beredskap i nord

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol reagerer på at statsråden påstår at alt er i orden med luftambulansen, når forsinkelser, dårlige kommunikasjonsløsninger i flyene og tungvinte vedlikeholdsrutiner fortsatt preger hverdagen til fagfolkene som er medisinskfaglig ansvarlige for tjenesten.

Hun har stilt statsråden spørsmål om hvordan han vil følge opp Stortingets vedtak og de medisinsk ansvarlige sine bekymringer for luftambulansetjenesten og den akuttmedisinske beredskapen.

Videre har hun etterlyst status for arbeidet med å utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten.

- For Arbeiderpartiet er det særlig viktig å inkludere de ansatte i tjenesten i utredningsarbeidet for å sikre den faglige kvaliteten. De som har skoene på, må være med, sier Kjerkol.

Lenker til spørsmålene:

 Spørsmål om de medisinsk ansvarliges bekymringer: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=76970 Spørsmål om utredning: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=76971 

Ingvild Kjerkol kan kontaktes for kommentarer på tlf. 930 24 367

Ingvild Kjerkhol, Arbeiderpartiet