Fylkestinget styrker busstilbud, skole og veivedlikehold

Fylkestinget i Troms kommer til å levere fra seg en sunn økonomi med fortsatt økonomisk handlingsrom til nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Torbjørn Bongo står med rød t-skjorte og rød jakke samt en blå caps foran et beach-flagg med bilde av Jonas Gahr Støre og Cecilie Myrseth.

I flere år har vi prioritert å øke det økonomiske handlingsrommet, og gjort strategiske grep med å bygge opp fylkeskommunens disposisjonsfond og styrke egenkapitalen. 

Denne uken prioriterte fylkestinget både selvmordsikring av bruer, 6 millioner til drift av fagskolen, 13 millioner mer til utbedring av fylkesveg, samt 1 million mer til digital skolehelsetjeneste og digital karriereveiledning for ungdom i den videregående skolen i Troms.

Den største og mest kritiske økonomiske utfordringen knyttet seg til kollektivtrafikken. Som en konsekvens av økte drivstoffpriser tilførte fylkestinget 13 millioner til kollektivtrafikk for å framfor dramatiske økninger i billettpriser og kutt i både distrikts- og by-ruter i Troms. 

De seneste årene har man gjort bevisste valg om å bygge opp fondskapasitet og styrke fylkeskommunens egenkapital og sårbarhet for økonomiske svingninger. Uten denne oppbyggingen ville man hatt andre økonomiske forutsetninger og langt mindre handlingsrom. Som en følge av viktige strategiske valg om oppbygging av fond og kapasitet har fylkestinget evne og mulighet til å prioritere viktige framtidsrettede tiltak uten at det går på bekostning av andre områder i fylkeskommunen.

 Det er en styrke og kvalitet for Troms at man i 2019 kan investere og satse, og samtidig se at man får med seg en sunn økonomi inn i nye Troms og Finnmark fylkeskommune fra 1. januar 2020.

  

Torbjørn Bongo,

Gruppeleder Arbeiderpartiet