Kraftressursene tilhører folket

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) er fornøyd med at Skibotn og Lavka kraftverk igjen heleid av Troms Kraft.

For Troms Kraft betyr dette:

- Troms Kraft får igjen 100 % eierskap i kraftverkene Skibotn og Lavka.

- Kraftverkene vil bli tilbakeført til Troms Kraft Produksjon AS, hvor en samling av konsernets kraftproduksjonsanlegg i ett selskap vil bidra til å forenkle og forbedre driften.

- Reduksjonen i eierskapet i Nordkraft bygger ned balansen, og vil bidra til å redusere den finansielle risikoen.

- Denne omorganiseringen, sammen med utsalget av aksjepostene i SKS og Kvænangen Kraftverk, gjør det mulig å nedbetale bankgjelden med om lag en milliard kroner.

- Viktig for å utvikle lokalsamfunn

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), er fornøyd med resultatet.

- Da vi tiltrådte i fylkesrådet i fjor høst, var det sentralt for oss at naturressursene er fellesskapets eiendom. Vi ønsket en politikk som gjør at en større del av verdiene blir igjen i de regionene hvor ressursene finnes og utnyttes. Kraft er en evigvarende ressurs, og kraftinntekter er en viktig og forutsigbar kilde for å utvikle våre lokalsamfunn. De tilhører folket, sier Myrseth.

Utsalget av andelene i Skibotn og Lavka kraftverk i 2012 ble gjort for å styrke Troms Kraft finansielt i en kritisk fase for konsernet. Det har imidlertid vært et ønske fra både selskapet og eierne om å kjøpe tilbake disse andelene så snart selskapet var finansielt rustet til det.

- Derfor er dette en gledens dag. Kraftressursene er evigvarende. Lokalt og offentlig eierskap sikrer lokal verdiskaping og kritisk infrastruktur for regionen, og er helt i tråd med Arbeiderpartiets politikk og forslaget fra eierstrukturutvalget som jeg fikk lov å lede, sier gruppeleder for Ap på fylkestinget, Kari-Anne Opsal.

Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) roser Troms Kraft for arbeidet som er gjort.

- Troms Kraft har jobbet systematisk og klokt gjennom en utfordrende tid økonomisk. Gjenkjøpet har vært sterkt ønsket av oss som eiere, og kontrollen over Skibotn og Lavka vil styrke selskapets kjernevirksomhet i mange år fremover.

Troms Kraft eies av Troms Fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).

Troms Kraft og Jämtkraft inngikk onsdag en avtale om å dele opp verdiene i det felles eide selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS.

Verdiene fordeles slik at Troms Kraft står igjen med kraftverkene Skibotn og Lavka, samt en aksjepost på 5,3 prosent i Nordkraft. Jämtkraft beholder en aksjepost på 28 prosent i Nordkraft.