Kritiserte passivitet og sentralisering

- Det er ingen tvil om at Nord-Norge har en lys fremtid med store muligheter, sa stortingsrepresentant Martin Henriksen i stortingsdebatten om trontalen. Han mente regjeringa må slutte å spenne bein på landsdelen gjennom stadige kutt og sentralisering.

original_1478641813_5496452

Den politikken regjeringspartiene skryter av i denne debatten må måles på om den bidrar positivt eller negativt til samfunnsutviklinga.

- Gir den flere jobber?

- Gir den grunnlag for nye næringer?

- Reduserer den forskjeller?

- Får ordføreren i Kvænangen eller Dyrøy mer rom til å satse på tidlig innsats?

- Får fylkespolitikerne i Troms mulighet til å støtte lokale bedrifter?

- Får de folkevalgte i nord mer makt over egen utvikling?

Sett fra nord er svaret for ofte nei på disse spørsmålene.

Det er ingen tvil om at Nord-Norge har en lys fremtid med store muligheter. Men regjeringa må slutte å spenne bein på landsdelen. Eksemplene på sentralisering er for mange, og kuttene i budsjettene for store.

Skal mulighetene i landsdelen tas fullt ut i bruk, må landsdelen selv ha midler og makt slik at utviklinga i nord i større grad styres fra nord.

Det er jeg usikker på om regjeringa forstår.

Utviklinga viser heller at vi har en regjering som ikke forstår Nord-Norge.

Regjeringa viser at de ikke forstår Nord-Norge når de tror en konsulent på kontoret til Innovasjon Norge i Oslo er flinkere enn de lokale til å plukke ut enn hvilke prosjekter som er viktige for Troms.

Regjeringa viser at de ikke forstår Nord-Norge når de kutter pengene fylkesrådet i Nordland kan bruke til å styrke det regionale næringslivet.

Regjeringa forstår ikke Nord-Norge når de tror det blir bedre styring når mer sentraliseres, enn at det også finnes kompetansearbeidsplasser i Finnmark.

Regjeringa forstår verken Nord-Norge eller Norge når de gang på gang tømmer sparegrisen til våre barn og barnebarn. Høyre og FrP bruker stadig mer oljepenger, samtidig som de har gitt 20 milliarder kroner i skattekutt uten særlig effekt. Dette er penger vi burde ha brukt på sterke felleskapsløsninger.

Høyre og FrP sier at vi svartmaler når vi tar opp denne utviklinga.

Men det er fordi Arbeiderpartiet har tro på utviklinga i nord at vi vil la nordnorske folkevalgte styre mer av pengene selv. Vi har tro på at de lokale folkevalgte kan bruke midlene bedre, smartere og mer effektivt enn at mer sendes gjennom Sanners statlige kvern.

Det er fordi vi har tro på utviklinga i nord at vi vil styrke næringsklyngene, bioøkonomien, teknologiutviklinga, havbruk og fiskeri.

Arbeiderpartiet har tro på utviklinga i nord når vi ønsker å blåse nytt liv i nordområdepolitikken, slik at Norge igjen tar på seg ledertrøya i nordområdene.

Det er fordi vi har tro på utviklinga i nord at vi mener man i nord kan styre mer av egen utvikling, og sier nei til kutt og sentralisering.