Kvinners abortrettigheter må utvides

Av Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Når TV-bildene gikk live foran oss av amerikanske kvinner som tok til gatene for å kjempe for sin rett til å bestemme over egen kropp og selvbestemt abort, var det vanskelig å ikke reagere. Det gav en påminnelse om hvor nødvendig det er at vi også her hjemme tar et hardt adjø til Erna Solbergs regjering og åtte år med usikkerhet og innstramminger i abortloven.

Regjeringen satt denne uka ned et faglig utvalg som skal se på abortloven, utrede økt selvbestemmelse til abort, og finne et alternativ til nemndene. Etter åtte år hvor innstramninger av abortloven har ligget på bordet for å tekkes KrF, er dette en mye mer verdig, inkluderende og skikkelig måte å gjøre endringer på, for å passe på at vanskelige spørsmål får fakta på bordet. Det er første gang siden lov om selvbestemt abort ble innført av Odvar Nordlis regjering i 1978, og vil gi en mer opplyst debatt.

Vi legger bak oss åtte år hvor titalls tusen mennesker har demonstrert landet rundt for kvinners rett til selvbestemt abort. Vi må ikke glemme kampene og kreftene som er brukt for å vinne frem bedre abortrettigheter som spenner seg fra Arbeidspartiets landsmøtevedtak om selvbestemt abort i 1969, ny abortlov i 1978, kampen mot reservasjonsretten i 2011, innstramningene til Erna om abort av flerlinger, og nå utvalg som skal utrede en utvidelse av rettighetene for abort.

KrF stritter fortsatt mot og er bekymret for det vi nå skal utrede i frykt for at kvinner får flere rettigheter. Det er smått utrolig. De færreste har heldigvis opplevd å møte i en abortnemnd, slik du må i Norge for abort etter uke 12. Tilla Solli har intervjuet 19 av dem som har måtte møte. Noen sier de tok på seg de fineste klærne de hadde for å overtale legen om at de kunne ta abort. Mange følte seg uverdig behandlet, ikke forstått, og opplevde skam og dårlig samvittighet for ønsket om å søke abort. I noen tilfeller fikk også kvinnene beskjed før møtet hadde startet om at de hadde enten fått innvilget eller avslått abort. Det er et system som skriker etter alternativer.

Om 18 måneder leverer utvalget sine forslag og vurderinger. Arbeiderpartiet gleder seg til en god og grundig debatt om hvordan vi nå kan lage en moderne abortlov som styrker kvinners abortrettigheter.