La elevene lære med både hode og hender

Av Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson Ap

Martin Henriksen i Tromsø vinterstid.

Regjeringa ser ut til å ha glemt noe viktig. Derfor kommer en klar oppfordring fra Ap: La elevene få en mer praktisk skole!

Da jeg åpna erklæringa til landets nye regjering ble jeg overraska. Ikke bare var fornyelsen i skolepolitikken nesten fraværende, men Høyre, FrP og Venstre har totalt oversett betydninga av en mer praktisk skole.

Barn er ikke laget for å sitte bak en pult hele dagen, eller pugge teori sammenhengende i 13 år. De trenger å lære med både hode og hender. Vi voksne bør gi dem sjansen til det.

Jeg får ofte høre at skolen har blitt for akademisk, med for lite rom for praktisk læring. Dessverre tror jeg det er sant.

Sløydbenken er borte fra mange skoler. Å prøve seg i praktiske ferdigheter hjemme er ikke lenger like vanlig som før, og færre barn har i dag foreldre som er fagarbeidere. Derfor er det mange som ikke har noe skikkelig inntrykk av hva yrkesfag er eller om de liker praktisk arbeid. De får heller ikke prøvd seg eller oppdaga hvilke talenter de har.

Samtidig har karakterpresset mot unge økt, og flere barn og unge får psykiske problemer. Vi har rett og slett en skole som ikke passer for alle.

Norge trenger flere fagarbeidere, og vi må jobbe systematisk for å få opp interessen for yrkesfag. Den jobben starter ikke på videregående, men i det øyeblikket seksåringen forventningsfull starter på skolen. Derfor vil Ap starte der, og gjøre undervisningen fra 1. klasse i grunnskolen mer praktisk. Jeg tror det vil motivere mange, og inspirere elever som ellers ikke ville vurdert det til å søke seg til yrkesfag.

Ett av våre forslag er å innføre en praktisk skolesekk, som skal debatteres i Stortinget i februar. De fleste kjenner den kulturelle skolesekken. Der får elever møte kunst og kultur gjennom skolen. En praktisk skolesekk handler om at alle elever må få prøve seg i praktisk arbeid og få prøvd seg på praktiske oppgaver.

Det bør være like naturlig å besøke en byggeplass, restaurant eller et sykehjem, som et museum. På samme måte som musikere og forfattere kan inspirere om kultur, kan elever inspireres til å lære mer om praktiske fag av dyktige fagfolk som formidler glede og stolthet over eget fag.

Vi ønsker at kommunene skal få tilpasse innholdet til sitt lokale arbeidsliv, med besøk hos de næringene og fagfolkene som er viktig inderes lokalsamfunn. Men i tillegg skal skolemyndighetene bidra med å systematisere gode, konkrete opplegg som kan tas i bruk over hele landet. I Oslo er byrådet i gang med å innføre en slik praktisk skolesekk som en del av det arbeidet de gjør med å introdusere yrkesfag allerede i barneskolen.

Praktisk skolesekk er kun én vei til målet om en mer praktisk skole. Vi har flere forslag. Når regjeringen mangler politikk eller visjoner for en mer praksisnær skole, må andre komme med ideene og forslagene. De finnes.

Det nå 3000 færre elever på yrkesfag enn da Erna Solberg ble statsminister i 2013. Vi vet at en av fire elever ikke fullfører videregående på normert tid, at en av fem elever går ut av skolen uten å lese, skrive eller regne skikkelig, og at guttene henger etter på mange områder. En mer praktisk skole kan hjelpe oss et steg på veien mot å gi alle en skoledag med mening og motivasjon.

Bare de siste ukene har jeg fått mange innspill fra lærere, skoleledere og fagarbeidere. Dette engasjementet for praktisk arbeid skal vises på Stortinget. Derfor vil Ap fortsette å ta opp behovet for en praktisk skole. Forhåpentligvis vil det inspirere regjeringen til å heve egne ambisjoner, som akkurat nå mangler helt.