Lys i husan og aktivitet i nord

Av Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og leder av Troms Arbeiderparti

På restauranter og i de mange hjem verden over spises det hver dag 37 millioner måltider med norsk sjømat. Inntektene fra sjømaten er det som i veldig stor grad vil gi oss velferd i framtida. Da må vi satse aktivt på havet.

I Nord-Norge har vi alltid levd av havet, som i generasjoner har gitt oss store verdier. Men skal fiskeripolitikken ha legitimitet, må den også ha folk langs kysten som heier. Kysten heiet ikke da Høyre/FrP-regjeringa ønsket å fjerne pliktordninga for trålerne. Eller da fiskeriministeren viste at han ikke har en helhetlig fiskeripolitikk som skaper forutsigbarhet og langsiktighet.

For Arbeiderpartiet er det grunnleggende at fisken tilhører fellesskapet og skal skape arbeidsplasser langs kysten og lys i husan. Skal fisken gi mest mulig tilbake til lokalsamfunnene, må vårt utgangspunkt være at fisken eier vi i fellesskap. Vi må tenke folk og samfunn først; styrke båndet mellom hav og land – ikke bryte det.

Vi må tenke på ringvirkninger og arbeidsplasser. Da trenger vi forskning og innovasjon, som bringer fram nye tanker og ideer. Medisiner, vitaminer og kosmetikk kommer fra havet. For å gripe mulighetene og utvikle næringene videre, trenger vi et verdiskapningsprogram for havet. Dette vil Arbeiderpartiet være pådrivere for å utvikle.

80 prosent av havområdene vi forvalter, er nord for polarsirkelen. Det betyr at vi trenger en aktiv nordområdepolitikk for å lykkes med vekst i havnæringene. Tida hvor den nordlige landsdelen kun var en råvareleverandør, er over. Derfor må vi realisere Ocean Space senter og intensivere arbeidet med kompetansesenteret for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

Også reiselivet er ei viktig framtidsnæring. I min hjemkommune Tromsø har vi hatt en vekst på 704 prosent på 10 år. Det gir muligheter, men også utfordringer.

Turistene som kommer til Norge, søker kvalitet og er betalingsvillige. Da er det viktig å satse på sertifisering av guider. I Lyngsalpan, Lofoten eller på Vestlandet er det en yndet aktivitet å gå på ski på vinteren. Når det da kommer guider fra Europa som ikke kan forholdene, så er ikke det godt nok. Liv kan i verste fall gå tapt. De som jobber med reiselivet, må kunne vær og vind, og de må kjenne områdene de guider i. De må kunne håndtere en skuter og vite hvordan man sikrer seg mot skred.

Utfordringen til reiselivsnæringa er mangel på strategier og tiltak som bidrar til bærekraftig vekst. Det trengs tilrettelegging for bruk av naturen og tiltak som imøtekommer behovene for sikkerhet. Ei næring som vokser raskt, trenger framoverlent og aktiv politikk framfor Høyre/FrP-regjeringas passivitet og kutt. Arbeiderpartiet vil derfor satse langt mer offensivt på reiseliv enn det regjeringa gjør.

Vi har ei regjering som tror at svaret på alle utfordringer er skattekutt til de aller rikeste. Dette er feil svar på framtidas utfordringer. Vi trenger i stedet en politikk som bidrar til mindre forskjeller mellom folk. Og vi trenger en aktiv næringspolitikk som bidrar til å skape flere arbeidsplasser og som tar hele landet i bruk.