Medlemsmøte i Gaisi

Det arrangeres medlemsmøte 3. april kl. 1900 Nordkjosbotn, Vollan Gjestestue Saksliste: 1. Situasjonen på sametinget. 2. Sametingsvalget 3. Landsmøtet 2017 4. Suppleringsvalg styret Gaisi 5. Eventuelt