Mer fellesskap og mindre forskjeller etter 100 dager i regjering!

Av helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Cecilie Myrseth.

Det er få ting i livet som er så viktig som å ha god helse. Det er få ting vi er så opptatt av som at de rundt oss har det bra og er friske. Etter 100 dager har Ap-Sp-regjeringen vist at vi prioriterer vår felles offentlig helsetjeneste for å sikre trygghet for folks helse.

Forskjellene i samfunnet har økt, både ut fra pengeboka og adresse. Derfor er en av Ap-Sp-regjeringen sitt hovedmål, å redusere de sosiale helseforskjellene mellom folk og sikre god tilgang til bedre helsetjenester. Tjenestene skal være like tilgjengelig for alle, uansett hvor man bor, og hvem man er. Vi er godt i gang med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning. Det betyr en ny kurs og styrket satsing på våre felles helse- og omsorgstjenester.

Åtte år med borgerlig styre er forbi. Til tross for kort tid og lite handlingsrom i arbeidet med statsbudsjettet før jul, har vi vist en tydelig kursendring. Mer penger til kommunene betyr mer penger til velferd og helse der vi bor. Økte sykehusbudsjetter gir økt kapasitet og mulighet til å ta igjen etterslep etter korona, i tillegg til å løfte psykisk helse og rus. En styrking av tannhelsetjenesten har vi også fått til sammen med SV. I tillegg har vi gjort som vi lovet, vi har satt en sluttdato for ineffektive og usosiale privatiseringsreformer i helsesektoren som høyreregjeringens iverksatte.

Pandemien er som et forstørrelsesglass på de problemene som var der fra før av: helsepersonellmangelen i kommuner og sykehus i en tid der flere trenger helsehjelp, herunder også flere eldre med sammensatte sykdommer. Det tar tid å ruste helsetjenestene etter åtte år med underfinansiering av sykehus og kommuner, og mangel på gode nok løsninger i møte med personellmangel. Derfor har også tatt viktige skritt for å løfte fastlegeordningen og økt antall studieplasser for sykepleiere og utdanningsstillinger. Vi har også nedfelt en helsepersonellkommisjon som skal se på hvordan vi kan utdanne, rekruttere og beholde flere fagfolk i tjenesten!

Etter 100 dager har vi vist at vi prioriterer å sikre trygghet for helsen – men vi må tenke større og lenger i møte med krevende utfordringer innen helsesektoren også fremover.  Vi har store oppgaver fremfor oss, de er vi klar til å ta tak i!