Mer statlig initiert forskning på bærekraftig havbruk

Havbruksnæringen har de siste årene vært i sterk utvikling. Det gir positive ringvirkninger og utfordringer knyttet til miljø, bærekraft og areal. Særlig ser vi at det er utfordringer i brytningen mellom tradisjonelt fiskeri og havbruk. Derfor må kommunen som skal forvalte og håndtere utviklinga lokalt ha tilgang på oppdatert og helhetlig forskning. 

For å gi en mer stabil, framtidsretta og bærekraftig utvikling må det initieres mer forskning fra statlig hold. Troms og Finnmark har flere områder hvor det drives både tradisjonelt fiskeri og havbruk, og som derfor er ideelle som utgangspunkt for et større forskningsbasert helhetsprosjekt. 

Uttalelse fra representantskapsmøte 24.11.2018