Nei til usosialt dagpengekutt!

Debattinnlegg av Hadia Tajik og Cecilie T. Myrseth, Ap

Arbeiderpartiet vil ha flere i jobb og færre på trygd. Vi vil utjevne forskjeller, ikke øke dem. Derfor prioriterer vi mer penger i arbeidsrettede tiltak for de arbeidsledige. Samtidig går vi imot regjeringens forslag om å kutte i dagpenger.

Regjeringen kan ikke godtgjøre at deres foreslåtte kutt i dagpenger vil få flere i jobb. Forskere har derimot ment det vil kunne bidra til det motsatte. I tillegg vil det bidra til økte forskjeller. Av de rundt 3 500 personene som nå vil miste sine dagpenger er en av ti enslige forsørgere, hver tredje har barn. At det er unge, midlertidig ansatte og andre som ikke har fått seg et fast arbeidsforhold, mange av disse med barn, som skal miste sine rettigheter sier mye om denne regjeringens politikk.

700 millioner kroner har regjeringen beregnet staten sparer ved at personer med ca. 280.000 kroner i inntekt over de tre siste årene ikke lenger får dagpenger. Dette føyer seg inn i et usosialt mønster hos Høyre- og FrP-regjeringen. Tidligere har de tatt mer enn en milliard kroner fra de arbeidsledige i 2015. Den gang tapte enkelte arbeidsledige opp mot 30 000 kroner. I 2016 innførte de skatt på sluttvederlaget til eldre arbeidstakere som mistet jobben.

Alle som mottar dagpenger har et krav om aktiv arbeidssøking. Det støtter naturligvis Arbeiderpartiet. Samtidig mener vi felleskapet må bidra mer for å hjelpe folk ut i arbeid. Regjeringen tenker motsatt. De kutter i dagpenger til svakere grupper. Samtidig kutter de i tiltak for arbeidsledige. Konsekvensene av regjeringens politikk er at forskjellene vil øke, uten at det vil bidra til at flere kommer i jobb. Det kan ikke Arbeiderpartiet akseptere.