Nominasjonskomiteen i Gaisi sitt listeforslag foran valget Sametinget 2017

Her er nominasjonskomiteen listeforslag foran valget Sametinget 2017. Kommunepartiene bes komme med sine innspill til listeforslaget innen 20. september. 1. Bjørn Inge Mo Kåfjord Ap 2. Sylvi Vatne Pedersen Karlsøy Ap 3. Per-Mathis Oskal Sørreisa Ap

original

4. Synnøve Søndergaard Tromsø Ap

5. Kjetil Johnsen Lenvik Ap

6. Gunn Bårdsen Tromsø Ap

7. Brynjar Saus Troms AUF

8. Inger Anne Gaup Tromsø Ap

9. Geir Johnsen Tromsø Ap

10. Eirin Kjær Balsfjord Ap

11. Odd Roald Nilsen Balsfjord Ap

12. Cecilie Lanes Tromsø Ap

13. Geir Seljeseth Tromsø Ap