Nominasjonskomitéens endelige forslag til fylkesvalgliste 2023-2027 for Troms Arbeiderparti

Veldig fornøyd og samstemt nominasjonskomite som har innarbeidet forslag fra kommunepartiene.

1. Kristina Torbergsen (35), fylkesrådsleder, Tromsø

2. Tom Einar Karlsen (41), organisasjonsarbeider, fylkesordfører, Harstad/LO

3. Mari Siljebråten (33), avdelingsleder/bonde, fylkesvaraordfører, Bardu

4. Eirik Losnegaard Mevik (34), næringsdrivende, Kvænangen 

5. June Pettersen (39), prosjektleder UE, Senja

6. Magnar Nilssen (59), bedriftsleder busselskap, Tromsø

7. Aleksandra Seljeseth (22), student, AUF

8. Kjetil Johnsen (55), yrkesfaglærer, Senja

9.  Marta Hofsøy (30), jurist, Tromsø

10. Vegard Nordskag (22), barnevernstudent, Kvæfjord/AUF

11. Liv Mette Storelvmo (51), operatør, Sørreisa/LO

12. Kim Håkon Pedersen (40), vernepleier, Salangen

13.  Maren Bakkevoll (25), jusstudent, Balsfjord

14.Steffen Jakobsen (35), lærer, Målselv

15. Hanne Thode (18), elev, Harstad

16. Erling Bratsberg (53), bonde, Dyrøy 

17. Britt Pedersen (54), lærer, Kåfjord

18. Trond Heide Henningsen (49), økonomirådgiver, Harstad

19. Tone Ingebrigtsen (42), fiskeribiolog, Tromsø

20. Kurt Klaussen (50), økonom, Balsfjord

21. Liz-Mari Vangsvik (50), miljøterapeut, Kvæfjord

22. Thomas Birkeland (29), politisk rådgiver, Tromsø

23. Wigdis Willysdatter With (42), lærer, Lyngen

24. Stein Arnold Kristiansen (37), organisasjonsarbeider, Tromsø

25. Sølvi Jensen (67), førstekonsulent NAV, Lyngen

26. Stein Roar Nilsen (59), Tjeldsund

27. Tone Marie Myklevoll (42), jurist, Tromsø

28. Arild Braathen (69), pensjonist, Målselv

29.Sigrund Hestdal (65), SFO leder, Nordreisa 

30. Roy Idar Sandberg, Gratangen

31. Karen Inger Marit Båhl, Storfjord

32. Arne Bergland, pensjonist, Senja

33. Tove Karoline Knutsen, pensjonist, Tromsø

34.Halvard Hansen, pensjonist, Harstad

35. Kaisa Marja Hætta-Jacobsen, elev, Harstad

36. Arild Hausberg, pensjonist, Tromsø

37. Olga Goldfain, daglig leder, Tromsø