Nord-Norge fortjener bedre enn dette, Høyre

Stortingsrepresentant og leder av Aps nordområdeutvalg, Martin Henriksen, mener at Høyre viser skuffende lave ambisjoner i nord i deres partiprogram for 2021-2025 som ble lagt fram i dag.

Det trengs en ny giv i nordområdepolitikken. Derfor er det skuffende at Høyre har lagt fram et program helt uten ambisjoner for nord. 

Mens Aps nordområdeutvalg nylig la fram det som antakeligvis er den mest ambisiøse nordområdepolitikken et parti har levert, blir nordområdene tilgodesett med noen avsnitt på nest siste side i Høyres programforslag. Innholdet er så godt som uforpliktende.

Det er skuffende, og en feilslått resept fra Høyre i en tid der det trengs aktiv politikk mot synkende folketall, for å snu sentraliseringa, få ned utslipp og gjøre nordområdene til en viktigere økonomisk motor for Norge. Nordområdepolitikken må bli mer fokusert på det som skjer her hjemme, i Nord-Norge. Ikke mindre. Det er sikkerhetspolitisk viktig at det bor folk her, og at vi har aktivitet i nord.

Høyre er konsistente i sin mangel på ambisjoner for Nord-Norge. Gjett hvor mange ganger Høyre nevner «Nordområdene» utenom den korte omtalen på nest siste side? Én gang, om forsvar. Hvor mange ganger «Nord-Norge» eller «nord» ellers er med? Ikke én eneste gang. Hvor mange ganger tar Høyre ordet «sentralisering» i sin munn? Null. Krav til større ringvirkninger fra petroleum? Ingen. Jernbane i nord. Nix!

Slik kunne jeg fortsatt. Høyres program er et NM i tilløp uten hopp. Det hjelper ikke å skrive at nordområdene er viktige, når du ikke er villig til å bruke politikk for å løfte landsdelen.

Det er påfallende hvor lave Høyres ambisjoner er innen verdiskaping, grønn omstilling, infrastruktur. De virker allergiske mot å bruke konkret politikk og statlige muskler for å få utvikling i nord. Hva har partiets folk i nord egentlig vært opptatt av i denne prosessen?

Noe av det mest alvorlige er at Høyre snevrer inn forståelsen av nordområdepolitikken når de skriver: «Nordområdepolitikken må samles om de opprinnelige målsettingene, som er en sikkerhetspolitikk bygget på avskrekking og beroligelse med økt militær tilstedeværelse i nord.» Det er selvsagt at nordområdene er et sikkerhetspolitisk tyngdepunkt. Denne formuleringa betyr nordområdepolitikk pre 2005, der Høyre ser nord som en sikkerhetspolitisk arena, men lite mer.

For meg blir kontrasten stor til Ap, hvor partiets Nordområdeutvalget la fram en offensiv rapport, og Jonas Gahr Støre brukte sin egen bursdag i Tromsø - på nettopp lansering av ny nordområdepolitikk.

Nordområdeutvalget til Ap tar til orde for en rekke offensive satsinger for å snu sentraliseringa, gjøre det attraktivt å bo i nord og skape nye grønne jobber vil øke ambisjonene gjennom å definere nordområdene som vårt viktigste fredsprosjekt.

Vi mener nord kan bli et sentrum for grønn omstilling gjennom nye klimaløsninger, grønne jobber og nullutslipp fra transport. Utvalget foreslår tiltak for å snu sentraliseringa, blant annet ved å innføre «nærhetsprinsipper», som skal forplikte staten til å sikre tjenestene nært folk. Vi vil sørge for at bruk av naturressursene i nord skal gi inntekter og arbeidsplasser lokalt. Vi vil ha moderne infrastruktur, inkludert jernbane.

Snart blir også Aps partiprogram lagt frem. Der vil nordområdene få en helt annen og sentral plass enn hos Høyre.

Hvis vi skal få flere unge til å ville bo og jobbe i nord må dagens politikk endres. Høyres mangler svar på hvordan. Dette viser hvorfor vi trenger et skifte etter 7 år med stillstand og lave ambisjoner i nord.

Av Martin Henriksen, leder i Aps nordområdeutvalg

Martin Henriksen, stortingsrepresentant Troms