Norge trenger en aktiv næringspolitikk

I 8 år har høyreregjeringen ført en næringspolitikk som lar næringslivet stå alene. I møte med de store utfordringene vi står overfor i fremtiden gir de uttrykk for at kun de største selskapene har livets rett, og at alle må rydde opp på egenhånd uten statlig hjelp.

Vi syns det er skuffende at Høyre har statlig allergi og ikke har planer om å verken stille krav til lokale ringvirkninger og verdiskaping, ei heller planer om å fylle den næringspolitiske verktøykassa med innhold.

For Arbeiderpartiet vil arbeid til alle alltid være jobb nummer én. Skal vi lykkes med det, må vi utvikle eksisterende industri, næring, arbeidsplasser og samtidig legge grunnlaget for nytt næringsliv og ny industri i hele landet. I havbruket, for eksempel, ser vi i Arbeiderpartiet nå mange nye muligheter. Blant annet har vi sjansen til å bidra til et nytt industrieventyr for sjømatnæringa gjennom å støtte utviklinga av norsk fôr til havbruksnæringen. Ap vil stimulere til økt produksjon av norskprodusert bærekraftig fôr med mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030.

Med en aktiv næringspolitikk som kan gjøre det mulig å skalere opp og kommersialisere noen av de spennende prosjektene vi har i Norge i dag. Finnfjord smelteverk ser for eksempel på muligheten for å bruke sine CO2-utslipp til å produsere algefôr, som i tillegg til å være mer klimavennlig, kanskje kan være med i kampen mot lakselus.

De kommende årene trenger vi flere hundre tusen nye arbeidsplasser for å få hele folket i arbeid. Eksporten av varer og tjenester har falt betydelig de siste årene. Eksisterende eksportnæringer må utvikles videre, og Norge trenger nye store eksportvirksomheter. Da er ikke løsningen en passiv høyreregjering, hvis eneste virkemiddel er skattekutt uten debatt

Næringspolitikken skal bidra til å løse de store utfordringene i samfunnet. Norsk økonomi skal omstilles, og vi skal reise oss etter koronakrisen. Det vil kreve politisk lederskap og et tett samarbeid mellom staten, kommunene, fagbevegelsen og næringslivet.

Slik lederskap går vi til valg på. Vi vil stille krav til næringslivet. For sjømatnæringen handler dette blant annet om krav til lokale ringvirkninger. Ap har presset på for en produksjonsavgift som gir økte midler til vertskommuner, og at en høyere andel av havbruksfondet skal tilfalle kommunene. Hvis næringen skal nå ønsket vekst, så må man spille på lag med kystsamfunnene, ha legitimitet og troverdighet, noe mange har, men skepsisen til vekst og utvidelse er også stor. Dette er samfunnskontrakten som Høyre overhode ikke forstår.

Vi vil stille krav om et seriøst arbeidsliv, lærlinger ved offentlige anbud, . Samtidig vil vi også gi anbud og offentlige anskaffelser til små norske bedrifter, ikke bare enorme utenlandske aktører. Gjennom tiltak som disse skal vi endre kursen på norsk næringspolitikk, fra Høyres “status quo”, til vår aktive tilnærming.

Nå skal vi har vekst og utvikling i hele landet - det skal vi sørge for.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for arbeiderpartiet og medlem i næringskomiteen.