Per, at du tør...

Fiskeriminister Per Sandberg har sendt et forslag til Stortinget med behandling av trålernes plikter.Det er nødvendig å rydde opp i dette saksfeltet som har kvernet i den offentlige debatten svært lenge. Spørsmålet om trålernes leveringsplikt har vært et tema som har engasjert den nord-norske befolkningen i mange år. Engasjementet har vært knyttet til at de opprinnelige pliktene har blitt uthult og omgått gjennom mange år. Vi er enige i at denne saken skal få sin endelige løsning, men forslaget fra Per Sandberg og regjeringen er mildt sagt sjokkerende. Les mer under