Pressemelding regionreformen

- Vi kommer ikke til å bidra til noen politiske vedtak for Finnmark uten at Finnmark er med, sier leder av Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth.

Troms Arbeiderparti er svært bekymret for situasjonen rundt regionreformen.

- Troms og Finnmark har i generasjoner jobbet tett sammen om mange viktig politiske saker. Troms Arbeiderparti kan ikke akseptere at kommunalminister Monica Mæland nå skyver Troms foran seg som en brekkstang for å få på plass reformen, sier Myrseth.

 Hun ber Høyre, FrP, Venstre og KrF snarlig klargjøre om de har intensjoner om å snu i spørsmål om å gjennomføre reformen eller ikke og understreker at Arbeiderpartiet sitt syn står fast.

 - Vi er for en reform, men vi er mot bruk av tvang. Derfor har Arbeiderpartiet stemt imot tvangssammenslåing to ganger i stortinget.

 

Cecilie Myrseth uttaler seg om regiomreformen