Regionreformen må handteres gjennom god dialog

Nestleder Willy Ørnebakk viet sitt innlegg til regionreformen og satsing i nord. Les hans ord her.

original_1478638733_896525

Kjære landsstyre - Jonas og Kjersti

Eg vil rose den måten partiet og sentralstyret bruker tid og ressurser på.

At dokker bruker tid på å være der ute - for å høre og forstå.

Dette står i grell kontrast til Regjeringas måte å arbeide på. Vi har fått høre på bygda at næringsministeren holder på med en ny reiselivsmelding, og at de har vært rundt og samlet innspill. I Troms har de visstnok vært en eller annen plass sammen med 3-4 bedrifter og hatt samråd .......

Sier ryktene....

I dag har Regjeringa lagt fram sitt første dokument for Regionreformen.

For meg har det aldri vært tydeligere at vi trenger forskjellig politikk for de forskjellige delene av landet.

Som så mange ganger før - hos oss i nord er situasjonen ganske annerledes enn det vi har hørt mange snakke om i dag.

Som du Jonas var inne på - omstillingen som foregår i samfunnet vårt er enorm.

Som eksempel - i Nord-Norge er antallet bønder og fiskere begge redusert med 50 % siden år 2000. Uten at vi har fått høyere arbeidsledighet.

Reiseliv, petroleum, den tradisjonelle fiskerinæringa og havbruk er store drivere hos oss nå. Pilene går bratt oppover.

Ikke gløm at vi må ha en politikk for dette også.

Vi har de 10 siste årene bygd opp en fenomenal utvikling innenfor reiselivsnæringa i nord, samtidig som Innovasjon Norge IKKE har hatt nasjonale satsinger for dette. Det er vi sjøl som har fått dette til, takket være de regionale midlene til utvikling som har gitt oss muligheten til å satse på våre fortrinn. Dette viser at vår politikk virker.

I nord har vi importert arbeidskraft for å klare denne positive utviklinga. Bare i Tromsø er det nå bosatt folk fra 145 land.

Et annet eksempel på at våre utfordringer er annerledes :

Det er aldeles nødvendig å fortsette fokuset på hvordan vi skal få ungdommen gjennom utdanninga - MEN :

Folk i nord har antakelig hatt så mye å holde på med de siste tiårene at vi har glømt noen viktige ting. Om bare 5 år blir vi ca 15 % færre elever i den videregående skolen i Troms. Det betyr at vi kommer til å få 350 færre som kommer ut av VGS klar for å begynne i arbeidslivet - hvert år. Bare i Troms. Og det kommer definitivt ikke til å bli 350 færre jobber hvert år. Hvordan skal vi prioritere for å løse dette ?

Og da er eg tilbake der eg starta.

Regionreformen og all annen politikkutforming i partiet må håndteres i god dialog med de forskjellige regionene.

Dokker må fortsette med reisinga og besøkene - for å høre og forstå.

Takk for meg !