Regjeringen må tette hullene i kompensasjons-ordningen nå!

Av Arbeiderpartiets medlemmer i næringskomiteen på Stortinget – Terje Aasland, Åsunn Lyngedal, Nils Kristen Sandtrøen og Cecilie Myrseth.

Nå stenger deler av landet vårt ned igjen. Det får store konsekvenser for bedrifter og ansatte. Stortinget har nylig vedtatt viktige tiltak for å redde arbeidsplasser og bedrifter gjennom en vanskelig vår. Kompensasjonsordningen bærer imidlertid fortsatt preg av å være utformet i all hast i mars i fjor. Dermed faller nok en gang mange utenfor. Når kommer regjeringen med helt nødvendige tilpasninger?

Når båten tar inn vann, er øsing en lite langsiktig løsning. Det eneste som fungerer i lengden er at hullene tettes. Kompensasjonsordningen for næringslivet har hatt de samme hullene siden mars i fjor. Den treffer fortsatt ikke bedrifter i tjenesteytende næringer og gründerbedrifter på en måte som sikrer at bedrifter og arbeidsplasser overlever krisen. Eksemplene på at ordningen i for liten grad gir støtte til bedriftens reelle faste kostnader er mange.

Å få dekket en andel av faste utgifter vil over tid være for lite for de fleste utesteder og serveringssteder. Egenkapitalen varer ikke evig, og bedriftene må ha folk på jobb for å tjene penger. Et lønnstilskudd utformet sammen med partene i arbeidslivet kunne skapt aktivitet der og når det er mulig, og burde vært på plass for lenge siden.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen ba regjeringen sette seg ned sammen med bedriftene som ikke treffes godt nok av ordningene i sin pressekonferanse 28. februar. Selv om regjeringen har varslet at den vil se på hvordan bedrifter kan få erstattet varer de må kaste, er det en oppfordring Iselin Nybø og hennes regjeringskollegaer nå må ta. Klarer ikke regjeringen få på plass nødvendige forbedringer, vil bedrifter og arbeidsplasser som kunne vært reddet, ha forsvunnet.

Arbeiderpartiet mener det er bra at det er kommet mer midler som kommunene kan dele ut til hardt rammede bedrifter. Pandemien rammer imidlertid hele landet, og det krever først og fremst nasjonale tiltak. Derfor har vi foreslått at bedrifter som er stengt som følge av smitteverntiltak, må få kompensert en andel av inntekten de hadde før pandemien. Vi har også foreslått en nasjonal ventilordning for bedrifter som faller utenfor ordningene, og en egen ordning for gründerbedrifter. Den kommunale ordningen sikrer ikke at disse faktisk får hjelp.

Vaksineutrullingen har heldigvis startet, men pandemien er på ingen måte over. Arbeidet med å holde bedriften flytende har i for stor grad blitt overlatt til bedriftseiere og ansatte. Samtidig gir regjeringen store selskaper muligheten til å ta utbytter og foreta oppsigelser mens de mottar millionstøtte fra fellesskapet. Det er en skjevhet som svekker den tilliten vi har bygget opp over lang tid i vårt samfunn. Nå er det på tide at regjeringen tetter hullene i kompensasjonsordningen, sikrer at ordningene blir mer rettferdige og sørger for at flere får støtte gjennom krisen. Det vil bidra til at flere har en jobb å gå til når krisen er over.