Regjeringen prioriterer egen ferie over å stanse masseoppsigelser i sommer.

Solen skinner og Høyreregjeringen har tatt sommerferie. Statsministeren og flere andre statsråder forteller om en sommer med hotellbesøk, flotte restauranter og norgesferie. Lite tenker de på de ansatte på hotellene, kafeene, restaurantene de besøker, og alle de stengte bedriftene de kjører forbi i Teslaene sine. Alle de som går med en klump i magen i sommer og ikke aner om de har en trygg fremtid i møte. 

Arbeiderpartiet står klare til å åpne Stortinget og utvide permitteringsordningen ut 2020. Vi kan ikke ta ferie før alle ansatte og bedrifter føler seg trygge nok til å møte morgendagen og gå høsten i møte. Dessverre møter ikke regjeringen arbeidsfolk og bedriftseiere. De gidder ikke møte opp på Stortinget for å ta denne viktige debatten og voteringen. Frp gikk nylig ut og fortalte om at de ville stemme for å utvide permitteringstiden, men de stemte ned forslaget for rundt en uke siden. Frp holder velgerne sine for narr ved å gå imot en gjenåpning av Stortinget. 

Vi i Arbeiderpartiet er stiftet av arbeidere for arbeidere og vi velger heller å lytte til arbeidsfolk og næringene som er redde for masseoppsigelser i sommer. Vi vet at det haster å utvide permitteringen for å unngå masseoppsigelser og konkurser. Den står nå til oktober, men ingen ansatte eller arbeidsgivere vet hva som skjer etter oktober. Med 3 måneders oppsigelsestid vil mange ansatte bli sagt opp allerede i sommer. LO og NHO peker på at oppsigelsesprosesser er belastende for både bedrifter og ansatte, det krever tid og store ressurser. For å trygge de ansatte foreslår AP å forlenge tiden den ansatte kan være permittert uten å bli oppsagt og å la permitterte eller ledige beholde høyere dagpengesatser ut året. Vi utvidet permitteringsperioden etter oljeprisfallet i 2016, om vi kunne gjøre det da kan vi gjøre det nå. Atter en gang lytter ikke Høyreregjeringen på partene i arbeidslivet. 

For oss i Arbeiderpartiet er det en selvfølge at du ikke kan komme tilbake på jobb til et tomt hotell. Reiselivsbransjen forventes ikke å være tilbake på fote før tidligst høsten 2021 og 1/3 reiselivsrelaterte virksomheter vurderer oppsigelser. Vi burde tenke langsiktig for reiselivsnæringen og fokusere på hvordan vi skal gjenreise disse arbeidsplassene, enn å gamble med at alt ordner seg av seg selv. Vi har en stor jobb foran oss for å sikre bedre inntektssikring for utsatte grupper, både lavtlønnede, foreldre med barn som var syke eller i karantene, selvstendige næringsdrivende og permitterte lærlinger. Da kan vi ikke ta ferie.

Regjeringen fører en politikk uten handlekraft, og som ikke lytter til folket. For oss i Arbeiderpartiet tar ikke kampen for et mer rettferdig fellesskap ferie. Vi må støtte opp om hverandre i sommer og utvide permitteringsordningen. 

Cecilie Terese Myrseth

Arbeiderpartiet