Regjeringen tilbakefører renholdet til Forsvaret

Av Nils Ole Foshaug, stortingsrepresentant Troms Ap

- Vi sørger nå for at renholdet i hele forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets egen regi. Dette er en tydelig kursendring fra forrige regjering, som i åtte år privatiserte viktige støttefunksjoner i Forsvaret, sier Nils-Ole Foshaug, forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Renhold i Forsvaret omfatter om lag en million kvadratmeter, og ivaretas i dag stort sett av flere private aktører. Omfanget er en av de største renholdsleveransene i Norge og berører et meget stort antall ansatte.

- Dette har vært en viktig sak for Arbeiderpartiet i flere år og regjeringen innfrir nå en viktig lovnad i Hurdalsplattformen, sier Foshaug.

- Godt renhold bidrar til både trivsel og hygiene, og er derfor også viktig for vår forsvarsevne, sier Foshaug.

 - Med dette vil vi få en bedre løsning for renholdet enn vi har i dag, hvor også hensynet til en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon for renholderne i Forsvaret er ivaretatt. Men for å lykkes er det viktig med god involvering av arbeidstakerorganisasjonene i prosessen, understreker Foshaug.

Nils Ole Foshaug, stortingsrepresentant