Regjeringens yrkesfaglige satsing

Uttalelse fra representantskapet i Troms Ap, november 2023