Representantskapsmøte 18. mars 2017

Representantskapsmøtet skal blant annet velge delegater til landsmøtet 2017 og foreslå ny fylkesrådsleder siden vår nåværende fylkesrådsleder er 1. kandidat ved Stortingsvalget. Det legges i tillegg opp til en politisk del der valg 2017 og aktuelle politiske tema vil bli diskutert. Programmet er vedlagt

Troms Arbeiderparti