Representantskapsmøte i Troms Arbeiderparti 26.-27.november

Til helgen møtes nærmere 70 delegater fra hele Troms til representantskapsmøte i Troms Arbeiderparti. Havet står i sentrum. Hovedsakene er vår politikk innen fiskeri, havbruk og petroleum (LoVeSe). Vi får besøk av partisekretær Kjersti Stenseng. Vi gleder oss til å møtes. Progremmet finner du her:

 • PROGRAM Lørdag 26.11.2016 Fylkestingssalen
 • kl. 1130 Sak 1 Åpning og konstituering
 • Åpningstale ved fylkespartileder Cecilie Myrseth • Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av forretningsorden • Opprop og godkjenning av representanter • Valg av dirigenter • Valg av sekretærer • Valg av redaksjonskomite • Valg av reisefordelingskomite
 • Sak 2 Fiskeri og havbrukspolitikk • Innledning ved Kari-Anne Opsal, Troms Arbeiderparti • Paneldebatt med ulike aktører innen næringen • Debatt
 • 13.30 Lunsj 14.15 
 • Sak 3 Troms Arbeiderparti sin politikk vedrørende LoVeSe Innledning ved Cecilie Myrseth, leder Troms Arbeiderparti Debatt 16.15 Politiske situasjon Innledning ved partisekretær Kjersti Stenseng Debatt
 • 18.00 Ferdig for dagen 
 • Søndag 27.11.2016 Scandic Ishavshotel
 • Kl. 10.00 Møtestart
 • Sak 5 Oppfølging av innsendte saker fra årsmøtet 2016 v/fylkespartileder Cecilie Myrseth
 • Sak 6 Valg 2017 Innledning ved partisekretær Kjersti Stenseng og rådgiver Gry Haugsbakken Debatt
 • Sak 7 Behandling av uttalelser og resolusjoner
 • Avsluttes kl. 11.45