Starten på slutten for fastlegekrisa

Av Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Alle innbyggere skal ha tilbud om fastlege. Under den forrige regjeringen vokste fastlegekrisen seg stor uten at tiltak ble satt inn og 235 000 nordmenn er nå uten fastlege. Regjeringen foreslår derfor ekstraordinære satsninger i neste års statsbudsjett og setter av 690 millioner for å komme i gang med å løse fastlegekrisa. Når satsningen er fult trappet opp vil det gi en styrking av fastlegeordningen med nesten en milliard kroner i året.

Arbeiderpartiet kan ikke tillate at vi sitter stille og ser på at grunnmuren i vår felles helsetjeneste smuldrer opp, fordi politikere ikke setter i gang tiltak. Fastleger er overarbeidet, måten fastleger finansieres på fungerer ikke, rekrutteringen svikter blant annet pga. arbeidsbelastning og pasientenes behov for løpende oppfølgning av fastlege tas ikke hensyn til i hvor mange pasienter en fastlege kan ha.

Høyre i regjering lot problemet vokse seg stort uten at verken struktur, organisering eller bevilgninger ble endret for å gjøre noe med mangelen på fastleger. Samtidig ser vi at de private legetjenestene gjennom Dr Dropin gjennomgikk år med rekordoverskudd. Det ble et mer todelt helsevesen ved at de som stod i fastlegekø og kunne betale seg ut, fikk hjelp, mens resten måtte vente. Slik kan vi ikke ha det.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan vi kan endre fastlegeordningen slik at krisen løses. Samtidig bevilger vi nå 690 millioner kroner for å styrke rekruttering, vi øker basistilskuddet slik at pasienter med større behov for oppfølgning får det. Eldre, kronikere, personer med sammensatte utfordringer og andre som trenger mer oppfølgning fra lege, vil få mer tid med legen. 

Fastlegen har en av de viktigste oppgavene i helsevesenet. En fast lege som er kjent for pasienten gir bedre oppfølgning og sørger for at behov for hjelp bedre følges opp. Gjennom skatteseddelen betaler vi alle for at alle i hele landet skal ha et godt og tilgjengelig tilbud som er der når du trenger det. Med satsningen for å redde fastlegekrisa vil Arbeiderpartiet hegne om det prinsippet også for fremtiden.