Statsbudsjettet: Nord-Norge ingen vinner med Høyre og FrP

- Vi vil ha en annen kurs enn regjeringa. De setter rekord i oljepengebruk, men prioriterer heller skattekutt enn satsing i nord eller å få flere i arbeid. Det ruster verken Norge eller Nord-Norge for framtida, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Ap. I Troms er Henriksen bekymret for situasjonen i kommunene. Han peker på at 19 av 24, altså 80 % av kommunene i Troms, får mindre vekst enn landsgjennomsnittet.

original

Henriksen peker på at man nasjonalt ser at sysselsettinga er lav, flere arbeidsledige på 20 år, og at det nesten ikke skapes nye jobber. Det viser at regjeringens økonomiske politikk, med store skattekutt som resept, ikke virker. Ap vil ha sterkere tiltak for å få flere i jobb.

Feil kurs med skattekutt og sentralisering

I Troms er Henriksen bekymret for situasjonen i kommunene. Han peker på at 19 av 24, altså 80 % av kommunene i Troms, får mindre vekst enn landsgjennomsnittet.

- Det er ikke i nord Høyre og FrP satser. Tvert imot, de omfordeler fra store til små, og fra distrikt til sentrale strøk, og lar distriktspolitikken gå på tomgang. Det eneste regjeringa ser ut til å ha fullt trøkk på er skattekutt og sentralisering, sier Henriksen.

I snitt for landet er nominell vekst for kommunene i 2017 2,7 %. For Troms er gjennomsnittet 2,1 %.

I tillegg kuttes nok en gang regionale utviklingsmidler og distriktsretta virkemidler.

- Ap vil øke satsinga på kommunene. Forutsetninga for god velferd er tross alt at kommunene har økonomi til å satse på skole, helse og eldre. Derfor bekymrer det meg at Troms-kommunene står igjen med mindre enn andre, sier Henriksen.

Henriksen peker på noen av de negative sidene ved Høyre og FrP-regjeringens budsjett:

• 80 % av kommunene i Troms får en langt lavere vekst enn i andre deler av landet.

• Forsvaret blir underfinansiert. Regninga for LTP skyves ut i tid, og investeringer i Hæren settes på vent.

• Skattekuttene går stort sett ut av landsdelen, og til sentrale strøk.

• Kulturbudsjettet innebærer i realiteten at regionale institusjoner får i en nedgang i overføringene.

• Nord-Norge holdes utenfor vedlikehold og renovering av sykehus. Av 100 millioner kroner som er utdelt til helseforetakene for vedlikehold og renovering i sykehusene, får sykehusene i nord ingenting.

- I høst vil vi få se to klare alternativer i norsk politikk. Regjeringa bruker opp sparepengene på skattekutt. Arbeiderpartiet vil prioritere arbeid til alle, trygghet og viktige velferdsoppgaver i vårt alternativ, sier Henriksen.