Talere fra Arbeiderpartiet i Troms 1. mai 2018

Fra Arbeiderpartiet er det i år 8 talere som dekker i alt 16 kommuner/lokale arrangement på 1. mai. Troms Arbeiderparti oppfordrer medlemmer i kommuner der det ikke er egne arrangement om å delta hos nærmeste nabo med arrangement. Det ønskes lykke til med feiringen!