Tar opp ulovlig omsetting av kongekrabbe i stortinget

Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, tar opp ulovlig omsetting av kongekrabbe med fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP).

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og leder av Troms Arbeiderparti

Bakgrunnen er at Fiskeridirektoratet er bekymret for at langt mer kongekrabbe blir fisket enn de kvotene som er fastsatt, og at store mengder omsettes svart, ifølge NRK. I et skriftlig spørsmål spør Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne, Cecilie Myrseth, hva statsråden gjør for å følge opp disse bekymringsmeldingene – sånn at det sikres bærekraftig forvaltning av kongekrabben slik Stortinget har vedtatt. 

Havet og fjordene må forvaltes i et evighetsperspektiv. For Arbeiderpartiet handler det om at sjømatressursene eier vi i fellesskap og at de skal gi arbeid og verdiskaping på land. Økonomisk kriminalitet og faunakriminalitet svekker dette samspillet. Forvaltningen blir dårligere og verdiene kommer ikke fellesskapet til gode, sier Myrseth. Hun mener ulovlig omsetning også rammer de som driver lovlydig.

Forvaltningen av ressursene i havet og fjordene må være kunnskapsbasert. Da kan vi høste og produsere på riktig nivå, samtidig som risikoen for uheldige konsekvenser reduseres. God ressursforvaltning er en forutsetning for god næringsutvikling – både for de som fisker og de som vil satse. Når Fiskeridirektoratet kommer med sin bekymringsmelding, må vi politikere ta det på alvor, avslutter stortingsrepresentant Cecilie Myrseth.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med Cecilie Myrseth på telefon: 901 50 271