Troms Ap er meget godt fonøyd med regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret

Uttalelse fra årsmøtet 2024