Troms Arbeiderparti krever styrking av den akuttmedisinske beredskapen

Troms AP ser med bekymring på at den akuttmedisinske beredskapen i kommunene svekkes. I dag finnes det knapt en eneste kommune i Troms der helseforetaket innfrir Stortingets anbefalte responstider. Dette er en svekkelse av beredskapen, spesielt i distriktene, og en slik utvikling kan ikke Troms AP akseptere. Troms Arbeiderparti krever at finansieringen av helseforetakene styrkes slik at reduksjoner i akuttberedskapet grunnet økonomisk innsparing unngås.

 

Troms AP viser til at det er fremmet forslag i Stortinget om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, og at det kommer en egen stortingsmelding om temaet. Troms AP imøteser behandlingen, og krever at staten må slutte å skyve ansvar for helseberedskapen i samfunnet over på kommunene. Troms AP aksepterer ikke at staten via Helseforetakene driver sjansespill med akuttberedskap og tryggheten til lokalsamfunnene våre.

 

Troms AP krever at ambulansen, som er frontlinjen i akuttberedskapen, må styrkes, og ikke svekkes. Helikopter er et supplement til ambulanseberedskap, men kapasitet, geografi og krevende værforhold gjør at helikopter ikke alltid kan brukes der pasienten er.

 

Troms AP viser til at ved å møte akutt sykdom og skade tidligst mulig, oppnås tidlig diagnostikk, tidskritisk behandling og rask transport til riktig nivå i helsetjenesten. Dette vil være livreddende, begrense funksjonstap og sikre bedre helse hos befolkningen. Satsing på akuttkjeden i Norge vil derfor være god samfunnsøkonomi.

Uttalelse fra representantskapsmøte 24.11.2018