Troms fram mot år 2050

Arbeiderpartiets transport og kommunikasjonskomite fra Stortinget fikk oppleve hva grønn hverdagstransport i praksis er da de besøkte oss for å få nærmere innblikk i vårt fylkes transportutfordringer. Komiteen møtte bl.a representanter fra fiskeri og havbruk i ulike deler av fylket. Randi Karlsen fra Brødrene Karlsen på Husøya og Håvard Høgstad fra Arnøy Laks formidlet bedriftenes utfordringer i forhold til infrastrukturen. Oppsummert kom det klart fram at fiskeri- og havbruksnæringen kun kan utvikles langs kysten dersom infrastrukturen legges til rette for effektiv næringstransport. De tungt belastede næringsveiene fra kysten og inn mot stramvegnettet må oppgraderes og det må stilles nødvendige ressurser til skredsikring. Politikerne fikk også en gjennomgang av NTP for 2018 – 2019 ved Fylkesråd for samferdsel i Troms Ivar B. Prestbakmo. I tillegg var det sentrale AP politikere fra Troms tilstede for å synliggjøre utfordringer vårt fylke står ovenfor. En viktig dag med meldinger som våre sentrale politikere tar med seg i det videre arbeidet, bl.a inn i programarbeidet foran Stortingsvalget. 12. mai 2016

original_1478639744_6374269