Uakseptabel nedbygging på Bardufoss

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å flytte 6 helikoptre til Rygge, og kun la 3 helikoptre stå igjen på Bardufoss. Aps stortingsrepresentanter fra Troms reagerer sterkt, og mener regjeringen svekker Forsvaret og samfunnsberedskapen.

 - Dette er en helt uakseptabel og uforsvarlig svekkelse av Forsvaret og helikopterberedskapen i nord. Regjeringen løper fra løftene om helikopterberedskap, sier stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth og Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet. 

 Regjeringen skriver selv at reduksjonen i helikopter på Bardufoss fører til at dagens transportberedskap for politiet ikke kan videreføres. Med dagens krise med flyambulansene er to av Forsvarets helikopter satt av til å støtte helsetjenestene. Med regjeringas forslag ville dette ikke vært mulig.  

- Med åpne øyne svekker regjeringen både Hæren og beredskapen i nord. De kutter helikoptre på Bardufoss samtidig som Kystvakta står uten NH90. Dette er fullstendig uforsvarlig og noe Ap ikke kan akseptere, sier Myrseth og Henriksen.