Uttalelse om energi

Uttalelse fra representantskapet i Troms Ap, november 2023