Verktøykassa for utvikling må på plass igjen

Viktig resolusjon angående satsning i nord vedtatt på Troms Arbeiderparti sitt representantskapsmøte 8. november.

original_1478639453_3244371

En målrettet satsning i nord gjennom år har gitt resultater. Nedgang i folketall og sysselsetting er snudd til vekst og optimisme. Denne satsinga må fortsette.

De tradisjonelle fiskeriene opplever et styrka ressursgrunnlag. Havbruksnæringa vokser og sysselsetter flere, og nye næringer tilknyttet produkter fra havet etableres i etterkant av forskning.

Petroleumsnæringas inntog i nord bidrar til etablering av nye bedrifter, og reiselivsnæringa vokser. Målretta satsning på styrking av kunnskaps- og kompetansemiljøene er med på å styrke landsdelen kapasitet for å møte framtida.

Regionale utviklingsmidler er et viktig regionalt verktøy for å tilrettelegge for næringsutvikling i Troms.

Fylkeskommunen har hatt gode muligheter til å bidra til viktige og spennende nærings- og utviklingsprosjekter, og Innovasjon Norges regionkontor har hatt større ramme for å følge opp bedrifter i etablering- og utviklingsfasen. Næringshager, studiesenter, kunnskapsparker, inkubatorer og kommunale næringsfond er etablert i et nettverk over heler regionen.

Et fortsatt sterkt fokus på samhandling, nyskapning og grundervirksomhet krever en fortsatt prioritering og styrking av virkemiddelapparatet.

Ettersom det varsles at ordningen med tilbakeføring av innbetalt arbeidergiveravgift skal avvikles, må den videre satsingen gjøres gjennom regionalt utviklingsprogram (RUP).

Troms Arbeiderparti krever verktøykassa på plass igjen. Utviklingsmidlene er nå kuttet 300 mill kr i denne valgperioden i Nord-Norge. For Troms alene er kuttet 125 mill kr.