Vi må ta vare på hverandre – i hverdag og i krisetid

Av Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Cecilie Myrseth i 2022

Over lang tid har pandemien økt presset på den psykiske helsen. Nå rammer en ny og enda større krise. Krigen i Ukraina er skremmende og uforutsigbar, og vi vet at mange nå er redde. Det er viktig at vi tar godt vare på hverandre og er oppmerksom på de rundt oss som er ekstra sårbare. Ap-Sp regjeringen vil også gjøre det vi kan for å ivareta og trygge den psykiske helsen i en vanskelig tid. 

Akkurat når vi sto klar til å hverdagen tilbake etter korona, rammes Europa av krig. I tillegg til fordømmelse, støtte, og sanksjoner, må vi også forstå at krisen rammer vår psykiske helse. De som er sårbare fra før, er kanskje ekstra sårbare nå. Våre tanker går først til de som nå direkte rammes av krigen. Men det er også mange som bor i Norge som har opplevd krig og terror, barn og sårbare som vi vet kan gjenoppleve traumer og vonde minner i perioder som dette. Dette må vi ha beredskap på, for å sikre at helsevesenet kan møte befolkningens behov for hjelp.

Det er dessverre også en erkjennelse, som har kommet tydelig frem gjennom flere år med helsekrise, at dagens psykiske helsetilbud ikke alltid strekker til. Hjelpen kommer ikke raskt nok og adressen bestemmer i for stor grad om man får den hjelpen man trenger. Regjeringen har allerede startet arbeidet med å snu denne utviklingen og sikre at psykisk helse blir en hovedprioritet. Vi satser både på lavterskeltilbud i kommunene og en styrking av spesialisthelsetilbudet for de sykeste pasientene.

Vi vet at det gjøres mye godt arbeid der ute. Fagfolkene i vår felles helsetjeneste gjør det de kan for å gi alle som trenger det hjelp og oppfølging. Fra politisk hold setter vi i verk tiltak og satsninger som skal styrke psykisk helsehjelp, i en egen opptrappingsplan. Når vi bevilger mer penger til dette i statsbudsjett og krisepakker er det med et solid trykk på våre felles helsetjenester. Instruksen fra regjeringen er tydelig, pengene skal prioriteres slik at hjelpen kommer raskere og nærmere mennesker som har behov for psykisk helsehjelp. Dette er nøkkelen for å at sykehus og kommuner kan ansette flere og styrke tilbudene, slik at vi i praksis kan hjelpe enda flere – i både hverdag og krisetid. 

Nedstenginger, isolasjon og frykt sliter på de fleste, men ekstra hardt på noen. I en tid der kriser rammer oss, og sårbare grupper blir enda mer utsatt, er det særlig viktig å sikre trygghet der vi kan. Folk skal få merke at det blir lettere å få hjelp, både med og uten en diagnose.  I en tid med krise og uro kan vi også gjøre en stor forskjell for mange, med å bry oss og ta vare på hverandre.