Vi trenger en plan for reiselivet

Av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth

Nå står sommeren for døra, og snart får vi besøk av turister fra hele verden som kommer for å oppleve fjorder og fjell, byer og bygder. Dette gir reiselivsnæringen vår mange og gode muligheter, men det følger også noen utfordringer med.

Mye at reiselivet vårt er basert på naturen og naturopplevelser. Da er det viktig å sørge for at turismen er bærekraftig – og at vi unngår slitasje på naturperler, forsøpling og forurensning som følger av masseturisme i sårbare områder. Vi må ta vare på den naturen som tiltrekker seg besøkende fra nær og fjern – og vi må sørge for at turismen skaper arbeidsplasser over hele landet og gjennom hele året.  Da trenger vi en plan.

Reiselivsnæringen er i sterk vekst og har store muligheter for ytterligere verdiskaping. Men fordi vi mangler et nasjonalt, politisk lederskap, utvikler næringen seg i dag stykkevis og delt, og helt uten helhetlige politiske målsetninger eller planer for næringen. Når næringsministeren sitter passiv, blir det i for stor grad opp til den enkelte kommune hvordan man utvikler reiselivet. Da blir det noe tilfeldig hvordan utviklingen blir.  

Turismen vokser og vil fortsette å vokse nasjonalt og internasjonalt. Reiselivet sysselsetter over 160 000 årsverk, og det er på tide at denne næringen blir tatt på alvor. Dette er jo en av de næringene vi skal leve av i framtida. Da må vi sørge for at vi sikrer økt verdiskaping i hele landet samtidig som vi klarer å ivareta lokalsamfunn og sårbar natur.

Arbeiderpartiet etterlyser en nasjonal plan for utviklingen av Norge som reiselivsnasjon. Vi trenger konkrete mål og tiltak, en plan for handling.  Vi må sette samferdsel, beredskap, finansiering og kunnskap i sammenheng. Nylig fikk vi høre at det er foreslått å kutte i markedsføringen av Norge som reisemål. Det mener jeg er feil ende å starte i. Næringen trenger flere verktøy, ikke færre.