Vil ha ny politikk for familiene

Makspris og nasjonal satsing på SFO, økt likestilling, tidskontoordning og økt kvalitet i barnehagen er noe av det Arbeiderpartiets familieutvalg foreslår skal bli til ny politikk for familiene.

original_1478641539_9592638

– Jo mer vi har arbeidet med dette, jo klarere har det blitt at familiene er svært forskjellige og har ulike behov. Vi kan ikke lage politikk for bare én type familie, men for det store mangfoldet som finnes. Mange familier opplever utfordringer i faser av livet, da er det viktig at vi har en politikk som kan hjelpe, sier Hedda Foss Five, som har ledet familieutvalget sammen med stortingsrepresentant Martin Henriksen.

Utvalget har i ett år lyttet og diskutert seg gjennom en rekke forslag og innspill til ny politikk for norske familier. Resultatet er en innstilling som inneholder over 50 tiltak for en forbedret familiepolitikk.

– Når samfunnet endrer seg må også politikken fornyes. Vi foreslår en familiepolitikk som kan gi familien mer tid sammen når barna er små, gjøre det enklere å få barn tidligere, og å kombinere jobb og familie. Brede velferdsløsninger som treffer alle, er nøkkelen for å få det til, sier Martin Henriksen. Han legger til at et viktig mål for utvalget er å sikre økt likestilling både i familien og arbeidslivet.

Invester i barna

Å satse på barnehage og SFO er en god investering for både familien og samfunnet, og kan gi familien mer fleksibilitet. Utvalget ønsker økt kvalitet i barnehagen, barnehageplass til alle ettåringer og en ny satsing på SFO.

– SFO kan spille en viktig rolle for barna og familien, men har vært en forsømt del av utdanningssystemet i mange år. Vi trenger en nasjonal satsing på SFO for å få kvaliteten opp og prisen ned, sier Martin Henriksen.

Familieutvalget foreslår nasjonale krav til innhold og kvalitet, en makspris på mellom 1000 til 1500 kroner og at flere aktiviteter tas inn i SFO-tiden. De vil også å døpe om SFO til aktivitetsskole for å vise økte ambisjoner for ordningen

Les alle forslagene fra Arbeiderpartiets familieutvalg her.