Representant

Marta Hofsøy

Marta Hofsøy (28) er jusstudent ved Universitetet i Tromsø. Hun er født i Hammerfest, har foreldre fra Senja og bor i Tromsø der hun i dag sitter i kommunestyret.

Marta Hofsøy

Marta sine hjertesaker:

Et skoleløp der alle fullfører 

Skolepolitikk er mer enn strukturer. Det handler om å skape en god skole helt fra de første skoleårene for å legge til rette for at alle skal kunne fullføre. Og det handler om å skape trivsel, som skolefrokost og helsesykepleier på skolen hver eneste dag. Yrkesfagelever må ha samme rett til å gjennomføre som elever på studiespesialiserende. Elever i Troms og Finnmark skal trives på skolen, og politikerne må ta ansvar for at alle kan fullføre.

Leve havet: Oljefritt Senja og bærekraftig fiskeripolitikk

I framtida må vi prioritere fisken og andre fornybare næringer. Forvaltes ressursene i havet riktig, kan vi fortsette å leve av det i nord i tusenvis av år. Da må vi samtidig være tydelig på at vi ikke skal ha oljeboring i det samme matfatet.

Arbeid til alle 

Vår jobb nummer én er varige arbeidsplasser til alle. Vi må kjempe for et arbeidsliv der alle skal med, der man får pensjon fra første krone og ingen arbeider ufrivillig deltid. 

Se Marta snakke om abort på Arbeiderpartiets landsmøte her: