Styremedlem

Knut Werner Hansen

Han er bosatt i Vannvåg, og ble født den 1951 i Skjervøy. Han er gift og har 4 barn.

Knut Werner Hansen

Knut Werner har lang politisk erfaring. Allerede i 1988 ble han valgt inn på fylkestinget hvor han har vært fylkesordfører siden 2011. Han har mange verv i ulike utvalg og styrer, og har vært 1. vara til Stortinget. Vi er takknemlige for all kunnskapen og erfaringen Knut Werner sitter inne med, og han er en stor ressurs for oss i Karlsøy Arbeiderparti.

På fritiden er han glad i å snekre, og fiske er en lidenskap. Han har egen sjark, og er fisker av yrke.

Politisk er hjertesaken distrikspolitikk, og at folk i distriktene også skal kunne leve et godt liv.