Representant

June Pettersen

June bor på Finnsnes og jobber i Ungt Entrepenørskap. Hun er nestleder i styret og representerer også partiet på fylkestinget i Troms.

June Pettersen

Barn og ungdom, gode livsvilkår og flere fritidstilbud i Senja er viktig for meg. Barn og unge skal trives i vår kommune, derfor mener jeg det er viktig at ungdommen blir godt informert om de mulighetene de har. Slik kan vi bidra til at ungdommen velger å bli eller komme tilbake. Jeg er også opptatt av at kommunen skal være en støttespiller i form av å bidra til at ungdommen tar relevant utdanning for regionen.