Gruppeleder

Mari Martinsen Siljebråten

31 år fra Bardu i Midt-Troms. Hun er tidligere leder av AUF i Troms, har vært kommunestyrerepresentant i Bardu fra 2011 og har vært innvalgt på fylkestinget i Troms siden 2015. Mari har også vært leder av Bardu Arbeiderparti siden 2018.

Mari Martinsen Siljebråten

Mari er utdannet statsviter og jobber til daglig som avdelingsleder i Bardu kommune. Hun driver i tillegg gårdsdrift med spesialisert kjøttproduksjon sammen med sin samboer.


Tre viktigste saker:


1. En infrastruktur som binder lokalsamfunn sammen og holder landsdelen åpen året rundt både for næringstransport og befolkning.
2. Styrking av mulighetene for næringsutvikling i både store og små distrikts-samfunn i Troms og Finnmark
3. Troms og Finnmark skal ha en ledende rolle i utforming og gjennomføring av den nasjonale nordområdepolitikken