Gruppeleder

Mari Martinsen Siljebråten

Fra Bardu i Midt-Troms. Kommunestyrerepresentant i Bardu fra 2011. Fylkestinget i Troms fra 2015. Gruppeleder og fylkestingsrepresentant for Troms og Finnmark AP fra 2020. Fylkesvaraordførerkandidat Troms 2023. Tidligere leder av AUF i Troms, 2012-2013.

Mari Martinsen Siljebråten

Mari er utdannet Statsviter fra Universitetet i Tromsø og jobber til daglig som avdelingsleder for stab i Bardu kommune, og driver gårdsbruk med spesialisert kjøttproduksjon i Øvre Bardu. Tre viktigste saker:

  • En infrastruktur som binder lokalsamfunn sammen og holder landsdelen åpen året rundt, både for næringstransport og befolkning.
  • Styrking av mulighetene for næringsutvikling i både store og små distrikts-samfunn i Troms.
  • At Troms skal ha en ledende rolle i utforming og gjennomføring av den nasjonale nordområdepolitikken.