Kjære innbygger i Troms

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

Hva ønsker du for fylket vårt?  

Arbeiderpartiet ønsker en politikk som uavhengig av hvor man bor eller hva man drømmer om, legger til rette for at du og dine skal kunne leve godt i Troms.    

Vi har mye å være stolt av. Det skjer mye spennende utvikling ute i byer og bygder. Det skal vår politikk bygge opp under. Vi er ikke partiet som står på sidelinjen med kun «trua» på utviklingskraften i samfunn og næring i Troms - vi er partiet som tar ansvar for en regionalpolitikk som skal imøtegå behov og muligheter. Vi skal sikre fylkeskommunen som en sterk partner i den videre utviklingen av Troms.     

Folks tilgang på trygge offentlige tjenester av kvalitet er i kjernen av vår politikk. Vi står fast ved at det offentlige skal stille opp for at folk får en god utdanning og kvalifisering til arbeidslivet. Folk skal også ha de helsetjenestene de trenger når behovet er der, og vi har ingen aksept for at tryggheten for liv og helse skal være mindre i Troms enn ellers i landet. 

Befolkningsnedgangen utfordrer oss på alle områder. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er lavere enn i landet for øvrig, og mange av våre kommuner opplever fraflytting som en forsterker av de utfordringene man har som lokalsamfunn. Derfor haster det å få på plass en mer treffende og aktiv politikk for vekst og bolyst i Troms.    

Mange av de utfordringene vi har er felles med andre regioner og land i Arktis. Derfor er sterke arktiske partnerskap viktig for Arbeiderpartiet. Det vil alltid være nære bånd mellom Troms og Finnmark fylker. I sammenslåingsperioden har forutsetningene for godt naboskap blitt forsterket, og kjennskapen og kompetansen om hverandre har blitt styrket på tvers av den nye fylkesgrensen. Arbeiderpartiet ser Finnmark fylke som en av våre nærmeste strategiske samarbeidspartnere nasjonalt, også i fremtiden. 7 Troms-kommuner er i tiltakssonen sammen med Finnmarkskommunene. Med Nordland har vi felles bo- og arbeidsmarkeder med stort potensiale for videreutvikling for framtiden. Hålogalandsregionen knyttes nå sterkere sammen gjennom samarbeid over fylkesgrenser og kommende infrastrukturprosjekter. Arbeiderpartiet holder høyt at et sterkere samarbeid om felles nord-norske utfordringer vil være viktig for å sikre utvikling i nord.    

Troms er en sentral del av Norges viktigste strategiske satsingsområde – Nordområdene. Folk og lokalsamfunn i det arktiske Troms fortjener en fylkeskommune som ser muligheter og som lytter til den aller viktigste ressursen vi har; folkene som bor her!   

Det skal vi i Troms Arbeiderparti jobbe for hver dag. 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Kjære innbygger i Troms?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker