Trygt og seriøst arbeidsliv

Trygghet, muligheter og fellesskap for nye Troms fylkeskommune

Arbeiderpartiet er partiet for hele stillinger og seriøst arbeidsliv. Som arbeidsgiver og innkjøper vil vi stille klima- og miljøkrav, jobbe for hele faste stillinger og flere læreplasser.    

Troms har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Samtidig vet vi at en betydelig andel blir stående utenfor arbeidslivet. For å løse dette må utdanning og arbeidsliv henge sammen slik at flere får tilegnet seg kompetansen arbeidslivet har behov for.   

Vi skal fortsette å løfte yrkes- og fagutdanninger, og skolestrukturen skal samsvare med behovene i arbeidsmarkedet, for å sikre at elevene fortrinnsvis får skoleplass nært sitt hjemsted. Samarbeidet mellom skole, rådgivningstjeneste og arbeidsliv må styrkes. God dialog med organisasjonene i arbeidslivet, opplæringskontorene og både offentlige og private arbeidsgivere er viktig for å lykkes med å få flere kvalifiserte arbeidstakere.   

Det skal lønne seg satse på kompetanse og trygge rammer for arbeidstakere i både offentlig og privat. Kompetansehevende tiltak som ordning med fagbrev på jobb er et eksempel på tiltak som arbeidsgivere i større grad må legge til rette for.    

Videregående opplæring i Troms skal være tilpasset voksne og fremme prinsippet om livslang læring og kvalifisering.   

Fylkeskommunen som arbeidsgiver og innkjøper. 

Fylkeskommunen skal være en trygg, forutsigbar og spennende arbeidsgiver. Mer privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er ikke løsningen på fremtidas utfordringer.  Regjeringens tillitsreform i offentlig sektor skal få betydning i arbeidslivet i Troms. Arbeiderpartiet vil samarbeide godt med tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjonene for å sikre målsetningen om at reformen skal springe ut fra førstelinja. Vi slutter helhjertet opp om regjeringens initiativ for å styrke heltidskultur. I Troms Fylkeskommune skal heltid være hovedregelen.   

Når vi handler inn varer og tjenester og inngår kontrakter, skal folk være trygg på at det er stilt krav om et trygt og seriøse arbeidsvilkår. Samfunnskontrakten og lærlingeklausulen skal brukes aktivt i innkjøpspolitikken. Verdige lønns og arbeidsvilkår er ufravikelig i både offentlig og privat næringsliv. Det må slås ring om fagorganisering. Den kommende Norges-modellen for offentlige anskaffelser skal følges opp og vi vil ta initiativ til å videreutvikle modellen for Troms.   

   

Troms Arbeiderparti vil:   

 • Verne om fagorganiseringen i arbeidslivet.   

 • Styrke trepartssamarbeidet.   

 • At fylkeskommunen skal forplikte seg til inkludering i arbeidslivet i Troms. 

 • At fylkeskommunen skal ta inn flere lærlinger. 

 • Aldri akseptere sosial dumping.   

 • Jobbe for en heltidskultur i Troms for å sikre hele faste stillinger. Unntak fra dette må begrunnes spesielt.   

 • Sørge for at fylkeskommunale anbud legger til rette for lærlinger, lønns og arbeidsvilkår. 

 • Få på plass et eget A-krimsenter i Troms.  

 • Sikre nok ressurser til vernetjenesten. 

 • Sikre gode rutiner for varsling, og oppfølging og ivaretagelse av varslere.  

 • Sikre at arbeidstakers pensjonsrettigheter blir ivaretatt.     

 • Utrede behov og mulighet for bruk av LO-koordinator for å følge opp seriøsitetskrav i anbud. 

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Trygt og seriøst arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker